Vårdnadsvalet

Vårdnadstestamente (VV201)

Vad är ett vårdnadstestamente

När du vill att din vilja ska dokumenteras skriftligt över vem som ska ha vårdnaden om barn skriver du ett vårdnadstestamente. Vårdnadstestamentet används i händelse av föräldarnas död, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn.

Genom ett vårdnadstestamente kan du tydligt ange till socialnämnden och tingsrätten vem du önskar ska bli ny vårdnadshavare för ditt barn. Det är möjligt att namnge en eller flera personer som du har förtroende för. Det är särskilt bra att välja personer som ditt barn känner och är trygga med.

Om det i framtiden uppstår en fråga om vårdnaden om ditt barn är det viktigt att veta att frågan avgörs i domstol, alltid med fokus på barnets bästa, samtidigt som vårdnadshavarnas önskemål kommer att beaktas.

Tillämplig lag

FB 6 kap. 10 a § 4 Om en vårdnadshavare ska förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Lag (2021:528).

Vårdnadsvalet är ett bra val

Vårdnad inför dödsfall, sjukdom eller annan oförmåga att ta hand om barn (VV201)

Fyll i beställningsformuläret redan idag.

Valet alla vårdnadshavare bör göra

Vårdnadsvalet finns till för alla vårdnadshavare……

Nyheter

Skriva över vårdnaden blankett

Här finns information om hur du skriver över vårdnaden med en blankett. Att skriva över vårdnaden av ett barn innebär en process där vårdnaden överförs från en person till en annan. Man använder vanligtvis blanketten

Läs mer

När ska man skilja sig

Du som funderar på att skilja dig och undrar när man ska göra det bör tänka på att varje skilsmässa är en personlig och komplex fråga. Många människor som överväger skilsmässor gör det av flera

Läs mer

Samarbetssamtal familjerätten

Samarbetssamtal sker hos kommunen mellan föräldrar och sekreterare. Här berättar vi mer om samarbetssamtal hos familjerätten och vad du kan förvänta dig. Samarbetssamtal är ett frivilligt samtal för föräldrar som är på väg att separera

Läs mer

Vårdnadsvalet

Planera vårdnaden om ditt barn inför framtiden eller vid aktuella tillfällen.